Τηλ: +302286028362 | E-mail: [email protected] | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Ανακοίνωση• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΝΑΝΠ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 Σας ενημερώνουμε ότι η προβλήτα των επικίνδυνων φορτίων θα παραμείνει κλειστή λόγω συμβάντων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης! • Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας•Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

Ανανέωση παραχώρησης οικήματος στον ερασιτεχνικό αλιευτικό σύλλογο ψαράδων «ο Άγιος Νικόλαος» στην λιμενική ζώνη του αλιευτικού καταφυγίου στην Βλυχάδα».

Printer-friendly versionPDF version

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την συστέγαση του ερασιτεχνικού αλιευτικού συλλόγου ψαράδων «ο Άγιος Νικόλαος» με τον Ναυτικό Όμιλο Σαντορίνης και ανανεώνει την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος της χρήσης ενός οικήματος 22,05 τετραγωνικών μέτρων όπως φαίνεται στο από τότε τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Επαρχείου Θήρας.
Β. Η παραχώρηση ισχύει για τρία έτη από εγκρίσεως της παρούσας.
Γ. Καθορίζει το ετήσιο αντάλλαγμα σε πεντακόσια (500) ευρώ για τον ΝΟΣ και πεντακόσια (500) ευρώ για τον ερασιτεχνικό αλιευτικό σύλλογο ψαράδων «ο Άγιος Νικόλαος».
Δ. Επισημαίνεται ότι δεν ισχύουν οι διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων του Π.Δ. 34/1995 όπως κάθε φορά αυτό ισχύει. Η παραχώρηση υπόκεινται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο για λόγους δημόσιου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, συγκοινωνιακούς, δημόσιας τάξης και ασφάλειας ή δημόσιας υγείας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του Ν.2971/2001 και άλλων ειδικών διατάξεων ο παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμά του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι' αυτό, με ή χωρίς αντάλλαγμα, που να αφορά την έκταση, που παραχωρήθηκε ή τις εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σε αυτή. Η παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου συνεπάγεται αυτοδικαίως την ανάκληση της παραχώρησης.

Επισυνάπτεται η απόφαση του Δ.Σ. με α.α. 128.

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by MOBLAC