Τηλ: +302286028362 | E-mail: [email protected] | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Ανακοίνωση• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΝΑΝΠ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 Σας ενημερώνουμε ότι η προβλήτα των επικίνδυνων φορτίων θα παραμείνει κλειστή λόγω συμβάντων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης! • Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας•Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

Απόφαση Δ.Σ. 149/2017 Έγκριση του από 5/4/2017 πρακτικού της επιτροπής ελέγχου αιτήσεων για παραχώρηση χώρου πρόσδεσης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής στο αλιευτικό καταφύγιο Βλυχάδας.

Printer-friendly versionPDF version

Μετά την με αρ.πρωτ. 654/3-4-2017 πρόσκληση προς τα μέλη της επιτροπής ελέγχου αιτήσεων για παραχώρηση χώρου πρόσδεσης επαγγελματικών σκαφών στη λιμενική ζώνη Βλυχάδας συνεδρίασε στις 5-4-2017 ημέρα Τετάρτη η εν λόγω επιτροπή για την εξέταση των αιτημάτων για παραχώρηση χώρου πρόσδεσης Επαγγελματικών σκαφών στη Λιμενική Ζώνη Βλυχάδας έτους 2017.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1. Την με αρ.πρωτ. 358/10-3-2017 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ στη Λιμενική Ζώνη Βλυχάδας έτους 2017
2. Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου το διάστημα 13 έως 24 Μαρτίου 2017 όπως προέβλεπε η ως άνω πρόσκληση.
3. Τον κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Βλυχάδας ν.Θήρας.
Αποφάσισε και συνέταξε ομόφωνα έναν πίνακα με τις εγκεκριμένες αιτήσεις και έναν πίνακα με τις αιτήσεις οι οποίες απορρίφθηκαν, οι οποίοι παρατίθενται στο επισυναπτόμενο αρχείο της παρούσας.

To διοικητικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου, έχοντας υπ’ όψιν:
1. Την εισήγηση του προέδρου.
2. Την με αρ.πρωτ. 358/10-3-2017 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ στη Λιμενική Ζώνη Βλυχάδας έτους 2017
3 Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου το διάστημα 13 έως 24 Μαρτίου 2017 όπως προέβλεπε η ως άνω πρόσκληση.
4. Τον κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης εγκαταστάσεων αλιευτικού καταφυγίου Βλυχάδας ν.Θήρας.
5.Τον πίνακα με τις εγκεκριμένες αιτήσεις και τον πίνακα με τις αιτήσεις οι οποίες απορρίφθηκαν, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση του από 5/4/2017 πρακτικού της επιτροπής ελέγχου αιτήσεων για παραχώρηση χώρου πρόσδεσης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής στο αλιευτικό καταφύγιο Βλυχάδας.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση του Δ.Σ. όπως αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by MOBLAC