Τηλ: +302286028362 | E-mail: [email protected] | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Ανακοίνωση• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΝΑΝΠ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 Σας ενημερώνουμε ότι η προβλήτα των επικίνδυνων φορτίων θα παραμείνει κλειστή λόγω συμβάντων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης! • Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας•Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

Δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δηµοτικού ακινήτου την χρήση του οποίου έχει το Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Printer-friendly versionPDF version

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

 

 

 

 

Θήρα  19/05/2017

Αριθ. Πρωτ.: 960

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δημόσιας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δηµοτικού ακινήτου την χρήση του οποίου έχει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, που βρίσκεται στον όρμο Αμμουδίου Δήμου Θήρας, για χρήση Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος-Αναψυκτήριο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 152/2017 (ΑΔΑ: 6480ΟΕ2Ε-7Κ9) του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας προκηρύσσει φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δηµοτικού ακινήτου την χρήση του οποίου έχει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, που βρίσκεται στον όρμο Αμμουδίου Δήμου Θήρας, για χρήση Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος-Αναψυκτήριο, που περιγράφεται  στο άρθρο 1 των όρων διακήρυξης της απόφασης 152/2017.

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου µισθώµατος ορίζεται το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €).

Η μίσθωση ορίζεται για έξι (6) έτη και αρχίζει από την πρώτη του μηνός μετά την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 22/06/2017 και από ώρα 10:00 µέχρι 11:00, στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (αίθουσα συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου),

Για να γίνει δεκτός κάποιος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή της δημοπρασίας ποσό που αντιστοιχεί στο διπλάσιο ποσό επί του ελαχίστου ποσού πρώτης προσφοράς, ήτοι ποσό τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€). Το παραπάνω ποσοστό επέχει θέση εγγύησης και μπορεί να κατατεθεί υπό τη μορφή  γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Φηρά Θήρας (δίπλα από το τελεφερίκ)  Τηλέφωνο 2286028362  FAX 22860 25878.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της Διακήρυξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας www.santoriniports.gr στο τμήμα Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί.

 

 Ο πρόεδρος

 Πελέκης Ηλίας

 Επισυνάπτεται το αναρτημένο σχετικό αρχείο στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"  καθώς και η έγκριση των όρων του διαγωνισμού από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Θήρας, στο οποίο αναλυτικά περιγράφονται οι όροι και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή  στο διαγωνισμό.

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by MOBLAC