Τηλ: +302286028362 | E-mail: [email protected] | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Ανακοίνωση• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΝΑΝΠ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 Σας ενημερώνουμε ότι η προβλήτα των επικίνδυνων φορτίων θα παραμείνει κλειστή λόγω συμβάντων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης! • Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας•Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Printer-friendly versionPDF version

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
Θήρα, 05/04/2018
Αρ. Πρωτ. : 765
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας διακηρύσσει:
Τη διεξαγωγή μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της υπηρεσίας και αποθηκευτικού χώρου με τους εξής όρους:
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο στην Επιτροπή Καταλληλότητας με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο τεύχος της διακήρυξης μέχρι την 25η Απριλίου 2018, προκειμένου η επιτροπή καταλληλότητας ελέγξει τα ακίνητα.
2. Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας.
3. Το υπό μίσθωση ακίνητο προτείνεται να βρίσκεται στη νήσο Θήρας στο Νομό Κυκλάδων και συγκεκριμένα, στην περιοχή του Δήμου Θήρας (Ν. Κυκλάδων) και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των πέντε (5) χλμ. από το κτίριο διοίκησης του Δήμου Θήρας στην Δημοτική Κοινότητα Θήρας (Φηρά), και να πληροί τις προϋποθέσεις έτσι όπως αυτές αναφέρονται στο τεύχος της διακήρυξης, το οποίο και μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Θήρας.
4. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για δέκα (10) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου. Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο μίσθιο, που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε τριμήνου.
5. Η πρώτη και ανώτατη προσφορά, που θα αποτελέσει και την τιμή εκκίνησης της μειοδοτικής δημοπρασίας, καθορίζεται από τους συμμετέχοντες κατά την έναρξη της διαδικασίας και ειδικότερα από διαγωνιζόμενο, ο οποίος πρώτος θα αναφωνήσει την τιμή που επιθυμεί να εκμισθώσει το ακίνητό του, σε ετήσια βάση.
6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κύριοι και επικαρπωτές ακινήτων των οποίων τα ακίνητα πληρούν τους όρους της παρούσης διακήρυξης και είναι απολύτως έτοιμα και κατάλληλα για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού. Ακίνητα με κατασκευαστικές ελλείψεις αποκλείονται από το διαγωνισμό ακόμα και αν οι ιδιοκτήτες δηλώσουν επισήμως και δεσμευθούν με οποιοδήποτε τρόπο ότι θα κάνουν όλες τις απαραίτητες κατασκευές- διαρρυθμίσεις ή επισκευές στο προσφερόμενο ακίνητο.
7. Πληροφορίες στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Θήρας και στο τηλέφωνο 2286028362.
Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Θήρας
Πελέκης Ηλίας

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by MOBLAC