Τηλ: +302286028362 | E-mail: [email protected] | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Ανακοίνωση• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΝΑΝΠ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 Σας ενημερώνουμε ότι η προβλήτα των επικίνδυνων φορτίων θα παραμείνει κλειστή λόγω συμβάντων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης! • Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας•Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

Παραλαβή και Διαχείριση αποβλήτων πλοίων

Printer-friendly versionPDF version

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας (ΔΛΤΘ), σε πλήρη συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο και με αίσθημα περιβαλλοντικής ευθύνης και ευαισθητοποίησης, συνέταξε το «Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων» και δημιούργησε τις Ευκολίες Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων στους λιμένες αρμοδιότητάς του.

Σύμφωνα με τη σχετική (α) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 8111.1/41/09 και τη σχετική (β) Εγκριτική Απόφαση του ΥΝΑ 3122.3-1.10/44162/2017, έχει ενεργοποιηθεί, το εγκεκριμένο από το εν λόγω Υπουργείο, νέο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων των Λιμένων ευθύνης μας, το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί, προκειμένου (εκτός των άλλων) , να αποφευχθεί η παράνομη ρίψη αποβλήτων στη θάλασσα.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το ΔΛΤ Θήρας σε συνεργασία με την ανάδοχο Hellenic Waste Management (HWM), είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν κάθε τύπο αποβλήτου που προέρχεται από κάθε είδους πλοίο/σκάφος που προσεγγίζει στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας ΔΛΤΘ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο εκπρόσωπος κάθε πλοίου/σκάφους, πλην των αλιευτικών και των σκαφών αναψυχής με ΠΓΕ έως 12 επιβάτες, που πρόκειται να καταπλεύσουν στους λιμένες, οφείλουν τουλάχιστον 48 ώρες πριν τον κατάπλου να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν το «Έντυπο Κοινοποίησης Στοιχείων» στον Διαχειριστή του γραφείου Ευκολιών. Η συμπλήρωση και υποβολή του «Εντύπου» είναι υποχρεωτική και γίνεται ανεξάρτητα από το εάν επιθυμούν να παραδώσουν απόβλητα ή όχι.

Δείτε και σχετική ανακοίνωση: http://www.santoriniports.gr/node/393

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ

Τα πλοία/σκάφη που προσεγγίζουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας ΔΛΤΘ, καταβάλουν στο ΔΛΤΘ πάγιο ανταποδοτικό τέλος σύμφωνα με τον τύπο του πλοίου/σκάφους. Με την καταβολή του πάγιου τέλους, οι χρήστες σε επικοινωνία με τον Διαχειριστή των Ευκολιών, μπορούν με δικά τους μέσα να παραδώσουν δωρεάν συγκεκριμένα είδη αποβλήτων (πετρελαιοειδή, λιπαντικά, συσσωρευτές και βρώσιμα λίπη και έλαια). Η παράδοση των στερεών αποβλήτων καθώς και των υπολοίπων τύπων αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τιμοκατάλογο του αναδόχου, ή απευθείας διακανονισμό αναδόχου και χρήστη.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης και Παραλαβής Αποβλήτων Πλοίων (Waste Management Plan), του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, θα πρέπει να συμπληρώσετε εγκαίρως την «Αίτηση Εξαίρεσης» η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα ιστοσελίδα, πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο, καθώς και τα απαιτούμενα με αυτή δικαιολογητικά.

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τη διαδικασία αιτήματος εξαίρεσης πλοίου καθώς και το σχετικό έντυπο, μπορείτε να ανατρέξετε στα συνημμένα έγγραφα.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Για περαιτέρω ενημέρωσή σας σχετικά με το "Σχέδιο Παραλαβής & Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων" ακολούθηστε τον σύνδεσμο:

 Download "WASTE MANAGEMENT PLAN" (pdf)

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by MOBLAC