Λιμενικές Ζώνες

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας είναι υπεύθυνο για τις δώδεκα λιμενικές ζώνες της Σαντορίνης και της Θηρασιάς.