Ενημέρωση των φυσικών προσώπων στην εναρμόνιση του ΔΛΤΘ στο GDPR

Ενημέρωση των φυσικών προσώπων στην εναρμόνιση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας στο GDPR.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν τις φόρμες παρακάτω.