Νέα/Ανακοινώσεις

30 Ιαν 2023, 16:37

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 206 ΤΟΥ Ν.3584/07 

14 Οκτ 2022, 16:54

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 206 ΤΟΥ Ν.3584/07 

06 Οκτ 2022, 13:47

Από το πρακτικό /2022 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Αποφάσεις Προέδρου

Mελέτες

Δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα σχετικές ανακοινώσεις

Προκηρύξεις/ Διαγωνισμοί

Sea Diamond

24 Μάιος 2018, 17:37

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας
Φηρά Θήρας Αρ. Πρωτ.: 1312/22-05-2018
Αρ. Διακήρυξης: 4/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας δημοσιεύει δημόσια πρόσκληση για την ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός όρμου Φηρών, περιοχής αρμοδιότητας του, του ναυαγίου Κ/Ζ «SEA DIAMOND».

13 Μαρ 2018, 17:36

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας δημοσιεύει δημόσια πρόσκληση για την ανέλκυση και απομάκρυνση εκτός όρμου Φηρών, περιοχής αρμοδιότητας του, του ναυαγίου Κ/Ζ «SEA DIAMOND».

13 Μάιος 2016, 17:35

«Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας, με σκοπό

τη συνδρομή στο έργο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας από

τις συνέπειες, που συνεπάγεται το ναυάγιο του Κρουαζιερόπλοιου «SEA

17 Φεβ 2016, 17:33

Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Θηραίων Πολιτών για την Ανέλκυση του Κ/Ζ Sea Diamond Φηρά Σαντορίνης e-mail: [email protected] Σαντορίνη, 17 Φεβρουαρίου 2016   Προς: ΜΜΕ  Ελλάδος Απανταχού φ

16 Οκτ 2014, 17:32

Το Δ.Λ.Τ. Θήρας, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δεξαμενών συγκέντρωσης αποβλήτων , σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο φύλλο και καλεί τις εμπορικές επιχειρήσεις να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την Τετάρτη 28/12/2011 και ώρα 12:00, στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, στα Φηρά Θήρας.

05 Απρ 2013, 17:31

Κατόπιν διαφόρων δημοσιευμάτων σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί με το ναυάγιο Sea Diamond και δεδομένου ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, θα θέλαμε να σημειώσουμε τα ακόλουθα:

Προσκλήσεις