Τηλ: +302286028362 | E-mail: [email protected] | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Ανακοίνωση• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΝΑΝΠ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 Σας ενημερώνουμε ότι η προβλήτα των επικίνδυνων φορτίων θα παραμείνει κλειστή λόγω συμβάντων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης! • Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας•Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

Μίσθωση µηχανηµάτων για τον καθαρισµό της χερσαίας λιµενικής ζώνης Μονολίθου του Αλιευτικού καταφυγίου Βλυχάδας της ν.Θήρας

Printer-friendly versionPDF version

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουµε την παροχή υπηρεσίας για προϋπολογισµού 4.520,25 ευρώ, µε απευθείας ανάθεση. Β. Αναθέτουµε την εκτέλεση στον ΛΙΓΝΟΥ ΑΦΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. µε έδρα ΚΑΡΤΕΡΑ∆ΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, Α.Φ.Μ. 997876936 ∆.Ο.Υ. ΘΗΡΑΣ έναντι του ποσού των 4.520,25 ευρώ. Γ. Η διάθεση πίστωσης ποσού θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6236.003µε τίτλο <<Μίσθωση µηχανηµάτων>>, του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2016. ∆. Η πληρωµή της συµβατικής αξίας ποσού 4.520,25 ευρώ, θα γίνει µε την έκδοση εντάλµατος πληρωµής, µετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιµολογίου. 

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by MOBLAC