Αποφάσεις ΔΣ

Τρί, 07/11/2023 - 13:38

Παράταση της υπ ’ αριθ. 1085/29 06 2022 Σύμβασης από τον Καραγιλλάνη, δαπάνη για την παρακολούθηση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος