Αποφάσεις ΔΣ

Παρ, 09/22/2023 - 12:38

Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις ΧΖΛ του Δ.Λ.Τ. Θήρας (απόφαση 65/2023) και κατακύρωση του διαγωνισμού