Νέα - Ανακοινώσεις

Δευ, 01/30/2023 - 16:37

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 206 ΤΟΥ Ν.3584/07