Νέα/Ανακοινώσεις

06 Οκτ 2022, 13:45

ΕΦΕΣΗ (ΤΡΙΜ ΔΙΟΙΚ ΕΦΕΤ ΠΕΙΡ) MICHAEL SCHWARTZBERG-VS-ΕΛΛΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΔΗΜ ΘΗΡΑΣ-ΔΗΜΟΤ ΛΙΜΕΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ +Α341-22 ΑΠΟΦ 1-9-2022

06 Οκτ 2022, 13:41

ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΟΡΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ_30.09.22

06 Οκτ 2022, 13:38

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12/2022 ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

05 Αυγ 2022, 14:54

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2022 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

31 Μάιος 2022, 13:03

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 08/2022 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ.

28 Ιουλ 2017, 15:54

Σύμφωνα με τη σχετική (α)  Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) και τη σχετική (β) Απόφαση του Υπουργού ΥΝαΝΠ, έχει ενεργοποιηθεί, το εγκεκριμένο από το εν λόγω Υπουργείο, νέο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων των Λιμένων ευθύνης μας, το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί, προκειμένου (εκτός των άλλων), να αποφευχθεί  η παράνομη ρίψη αποβλήτ

Αποφάσεις Προέδρου

Δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα σχετικές ανακοινώσεις

Mελέτες

Δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα σχετικές ανακοινώσεις

Δελτία Τύπου

Δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα σχετικές ανακοινώσεις

Προκηρύξεις/ Διαγωνισμοί

Sea Diamond

04 Απρ 2013, 17:30

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας διακηρύσσει:Τη διεξαγωγή μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της υπηρεσίας και αποθηκευτικού χώρου με τους εξής όρους:

04 Απρ 2013, 17:29

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας αξιοποίησε  μια περιουσία αξίας 270.000 Ευρώ που είχε αγορασθεί από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων - Επαρχείο Θήρας για τις ανάγκες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών του νησιού μας και έχει παραχωρηθεί στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας,ήταν παροπλισμένη και ανεκμετάλλευτη για έξι χρόνια.

19 Μαρ 2012, 17:27

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας θέτει τον «Κανονισμό Κοινόχρηστων Χερσαίων Λιμενικών Χώρων εντός των λιμενικών ζωνών ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Θήρας» , σε δημόσια διαβούλευση , όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.

19 Μαρ 2012, 17:25

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 244 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/2006) σας καλούμε την 23η του μήνα Μαρτίου ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 20:00, σε συνεδρίαση να προσέλθετε στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (πρώην Κοινότητα Θήρας) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

22 Δεκ 2011, 17:22

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία , προϋπολογισμού 50.000,00. ευρώ (με Φ.Π.Α.).Η εργασία αφορά την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την διαχείριση του ναυαγίου Sea Diamond Ν.Π.11845.

19 Δεκ 2011, 17:12

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία , προϋπολογισμού 50.000,00. ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Η εργασία αφορά την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την διαχείριση του ναυαγίου Sea Diamond Ν.Π.11845.

Προσκλήσεις