Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τρί, 04/23/2024 - 13:20

Διακήρυξη με θέμα «Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για μεταστέγαση των υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και καθορισμός όρων για τη μίσθωση ακινήτου».