Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τρί, 04/23/2024 - 13:20

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την μεταστέγαση των υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας