Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τετ, 04/24/2024 - 09:50

Περιληπτική διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΛΥΧΑΔΑΣ Ν.ΘΗΡΑΣ».